Junior Handler Competition 2012

Western Australia - 13 to under 18 Age Class

No. 1

 • Chelsea Hayes (WA) (187)

No. 2

 • Makaela Edmondson (WA) (124)

No. 3

 • Chelsea Leggo (WA) (92)

No. 4

 • Chontae White (WA) (58)

No. 5

 • Chelsey Primrose (WA) (49)

No. 6

 • Georgina Greenlee (WA) (33)

No. 7

 • Dakota Steele (WA) (19)

Western Australia - 10 to under 13 Age Class

No. 1

 • Jazmyn Robertson (WA) (109)

No. 2

 • Alexander Lamb (WA) (91)

No. 3

 • Joel Chevalier (WA) (72)

No. 4

 • Madeleine Selby (WA) (46)

No. 5

 • Amber Medlock (WA) (12)

No. 6

 • Madison Clunn (WA) (7)

Western Australia - 7 to under 10 Age Class

No. 1

 • Alana Shepherdson (WA) (67)

No. 2

 • Reef White (WA) (50)

No. 3

 • Harrison Lamb (WA) (13)

No. 4

 • Rebecca Curran (WA) (3)